Kilometrovník slúži na výpočet a zobrazenie vami zvolenej trasy. Trasu možno zadávať s prakticky neobmedzeným množstvom prejazdných miest. Výber optimálnej trasy prebehne s ohľadom na parametre vami zvoleného vozidla. V prípade viacbodovej trasy (napr. okružnej alebo zbernej) možno zmeniť v programe aj voľbu optimálneho poradia prejazdov po jednotlivých bodoch trasy. Kritériom pre optimalizáciu môže byť vzdialenosť, čas alebo finančné náklady. V kilometrovníku môžete zadať dopravné obmedzenia na jednotlivé úseky ciest. Aktuálne sú už v kilometrovníku zadané dopravné obmedzenia v Českej republike. Orientačný výpočet mýta v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Poľsku je taktiež jednou z funkcií. Ak máte verziu programu s modulom kilometrovník, môžete využivať aj funkcie dokládky a prejazdy.


Dokládky

Program umožňuje vyhľadanie vhodných dokládok k Vašej základnej preprave.

K tomu je potrebné zadať miesta nakládky a vykládky základnej prepravy, dátum nakládky, voľné ložné metre a nosnosť.

U všetkých prepráv vyhovujúcich zmieneným podmienkam sú následne vypočítané ich dĺžky a zachádzka (počet km najazdených najviac) oproti pôvodnej trase pri využití dokládky.

Z týchto údajov je vypočítaný faktor výhodnosti dokládky (čím vyšší, tým kratšia je zachádzka) a vhodné prepravy sú podľa tohto faktoru zoradené.

Bez zložitého vyhľadávania tak za pár sekúnd na prvej stránke výsledkovej tabuľky uvidíte najvhodnejšie možné dokládky a údaje potrebné k rozhodnutiu, či sa dokládka oplatí.


Prejazdy

Umožňuje ponuky prepráv alebo voľných vozov zoradiť podľa prejazdových kilometrov (kilometrov najazdených bez nákladu), alebo si nechať zobraziť ponuky nachádzajúce sa do určitej vzdialenosti od miesta nakládky a vykládky. Funkcia tak ušetrí prácne hľadanie optimálneho nákladu pre váš voľný kamión (alebo naopak najlepšie umiestneného voľného vozu pre Váš náklad) podľa názvu alebo PSČ miesta nakládky a vykládky.

Program po výpočte zobrazí ponuky zoradené podľa prejazdových kilometrov od zadaného miesta. Prejazdový kilometer je vzdialenosť, ktorú musíte prejsť s prázdnym vozom k miestu vykládky do vami zadaného cieľa.