Princíp databanky RAALTRANS je založený na zadávaní vlastných ponúk prepráv, voľných vozov, inzercie do databanky a na prezeraní a vyhľadávaní v ponukách od iných užívateľov databanky prostredníctvom programu RAALTRANS Editor.

Úvodné okno programu RAALTRANS Editor. Prehľadné menu s jednotlivými funkciami programu.


Vybavenie vlastnej ponuky

Vybavenie vlastnej ponuky prepráv, ktorú chcete zadať do databanky, môžete previesť cez tabuľkový editor alebo pomocou detailného formulára.

Formulár je editovateľný. Viete si upraviť, ktoré stĺpce s údajmi o ponuke sa majú zobraziť, ich poradie a veľkosť.

Môžete si taktiež preddefinovať vaše vlastné vozy a prepravy, ktoré najčastejšie využívate, pre zrýchlenie zadávania týchto ponúk v programe.

Ponuky sa prenášajú cez internet automaticky do centrály a po aktualizácii údajov sa zobrazia aj ostatným užívateľom databanky RAALTRANS.


Prezeranie prepráv

V tejto časti programu si môžete prezerať ponuky (prepráv, voľných vozov, inzercie) od ostatných užívateľov databanky.

Ponuky je možné filtrovať podľa vami zadaných kritérií.

Filtre sa dajú v programe uložiť. Jednoducho tak vždy pri prezeraní ponúk viete použiť uložený filter a nemusíte ho znovu pracne definovať.


Zoznam firiem

Pri vstupe do zoznamu firiem sa zobrazí kompletná ponuka firiem, užívateľov databanky RAALTRANS. V tabuľke sa zobrazia všetky údaje o firme (kód firmy, názov, telefónne predčíslie štátu, mesta, faxové a telefónne číslo, sídlo firmy, IČO, DIČ, Vznik firmy, V RAALe od, Skype…).

K jednotlivým užívateľom si môžete na základe skúseností zapisovať poznámky, prípadne si ich môžete označiť klasifikáciou 1-3.

V prípade ak s nejakou firmou nechcete spolupracovať označíte ju číslom 3. V tom prápade budete všetky ich ponuky v databanke vidieť podfarbené na červeno, prípadne sa nezobrazia vôbec.