Adresa:

Sládkovičova 11
94901 NITRA

Identifikačné údaje:

TRIGGER, spol. s r.o.
IČO: 36553549
DIČ: 2021736057
IČ DPH: SK2021736057

Kancelária:

Pon – Pia 8:00-17:00

Bankové spojenie:

IBAN: SK75 8330 0000 0029 0232 8274
Číslo účtu: 2902328274/8330
Peňažný ústav: Fio banka, a. s.
BIC: FIOZSKBAXXX

Tel./email:

Stavby a nehnuteľnosti: 0903670287 // 3gger@3gger.com

IT projekty, databanka ComArr: 0910422275 // sped@3gger.com

Technická podpora:

UPGRADE programu pre prístup do databanky ComArr: https://spedice.comarr.cz/upgrade

TeamViewer Quick Support pre pripojenie k Vašemu PC: https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe