Adresa:

Sládkovičova 11
94901 NITRA

Identifikačné údaje:

TRIGGER, spol. s r.o.
IČO: 36553549
DIČ: 2021736057
IČ DPH: SK2021736057

Tel. kontakt:

0910 422 275, 037 655 4854
Pon – Pia. 8:00-16:00

Bankové spojenie:

IBAN: SK75 8330 0000 0029 0232 8274
Číslo účtu: 2902328274/8330
Peňažný ústav: Fio banka, a. s.
BIC: FIOZSKBAXXX